Kėdainių radijo įkūrėjai: laikas rasti naujus šeimininkus su didesniais resursais ir komerciniu mąstymu

Centro FM kolektyvas
Radijo stoties CENTRO FM kolektyvas

Beveik prieš du metus CENTRO FM pradėjo transliuoti internetu, o 2016 m. balandžio mėn., gavus Lietuvos Radijo ir Televizijos Komisijos (LRTK) ir Ryšių Reguliavimo Tarnybos (RRT) leidimus, laimėjus konkursą dažniui, pradėjo transliacijas ir FM bangų ruože.

Tai buvo didžiulis pasiekimas grupei aktyvių kėdainiečių – koncepcijos patvirtinimas, kad „suneštinės“ idėjas įmanoma įgyvendinti ir, dirbant kartu, pasiekti labai daug.

Radijo stotis, kaip laisvės balsas, kurio neįmanoma apriboti jokiomis sienomis, siauru mąstymu ar cenzūra, žavėjo visus, prisidėjusius prie jos įkūrimo ir išlaikymo. Vieni išreikšdami save per muziką, kiti – per autorines laidas ar organizuojamus renginius, turėjo galimybę skleisti savo tiesas žymiai toliau ir plačiau nei radijo studija.

Visų, kurie prisidėjo ir palaikė, rėmė finansiškai, pjaustė baldus, tampė laidus, nemiegojo naktimis prie projektų rašymo ar serverių konfigūravimo, maketavo ar montavo, nebūtų galima sutalpinti į jokią nuotrauką – tai yra globalus reiškinys ir judėjimas.

„Mes pasiekėme savo – įrodėme, kad ir Kėdainiuose galima daryti didelius darbus be politikų užnugario. Gal tik kiek gaila, kad taip nebuvo 2008 m., kai pirmą kartą bandėme, – sakė vienas radijo įkūrėjų Ignas Galuškinas ir tęsė. – CENTRO FM yra monumentas visiems, norintiems kažką kurti, bet bijantiems, kad nepavyks, kad niekas nesupras, nepadės, kad neprisidės. Mūsų kolektyvas išmoko, kad sunkiu komandiniu darbu ir atsidavimu gali pasiekti viską. Kas vakar atrodė neįmanoma ir nepasiekiama, šiandien atrodo savaime suprantama ir kasdieniška. Mūsų problema yra visiškai kita – mes pernelyg mylėjome savo idėją, kad ją paversti komercija. Tai kiša koją. Šiandien radijo stotis tęsia savo darbą kaip įprasta, tačiau reikalingas naujas požiūris, idėjos ir energija, todėl ieškome naujų savininkų, kurie turėtų išgelbėti CENTRO FM nuo stagnacijos ir įnešti naujos energijos. Būtų džiugu, kad nepasikeistų ir kertinės vertybės, kurių pagrindu viskas buvo pastatyta – tai bendruomeniškumas, žodžio laisvė ir kokybė“.

CENTRO FM kolektyvas tiki, kad atsiras potencialūs radijo stoties šeimininkai, kurie liks ištikimi pamatinėms vertybėms, mylės ir gerbs žodžio laisvę bei bus suinteresuoti, kad pačiame Lietuvos viduryje ir toliau veiktų radijo stotis CENTRO FM.