O kas ten?

Žmogus, kaip ir visi kiti gyvūnai, linkęs smalsauti. Vos tik atsistojęs ant dviejų galūnių, ėmė dairytis, o kas yra ten, toliau, anapus upės, miško, devynių jūrų ir devynių girių, o kas yra dar toliau? O iš kur visa tai atsirado? Smalsumas skatina ieškoti. Ne tik žemių, galaktikų, bet ir dievų bei deivių. Bala žino, gal ir yra kas nors…

Šioje laidoje bus kalbama apie religijas, tikėjimus, mitus, net apie pasakas ir visokias juodąsias skyles, bet daugiausia dėmesio bus skirta krikščionių tikėjimui, nes, norim to ar ne, gyvenam krikščioniškame krašte (kiek jis tikrai krikščioniškas ir kaip jis tapo krikščionišku, čia jau kitas klausimas). Ši laida necenzūruojama šv.sosto, nei bažnyčios hierarchų, yra skirta ne tik davatkoms ir bedieviams, bet ir visiems smalsaujantiems radijo klausytojams, kurie domisi ne tik tuo, ką galima konvertuoti, išmatuoti matavimo vienetais ar pačiupinėti.


Laidų archyvas

Nėra aprašymo.


Nėra aprašymo.